Claudia Grec

Claudia Grec – Logoped

De ce logoped? Întotdeauna mi-a plăcut să fac lucruri de o complexitate mai mare. Logopedia nu părea ceva complicat la începutul carierei mele. Dimpotrivă totul părea simplu (mă gândeam că va fi nevoie de o schimbare în traseul meu profesional). Însă cu timpul mi-am dat seama că este ceea ce îmi doream să fac cu adevărat.

Ce înseamna să fii logoped?

Necesită o pregătire serioasă din punct de vedere teoretic, o deținere de cunoștințe legate de vorbire, fonetică, psihologie, fiziopatologie de înalt nivel și de formări continue în domeniu.

În categoria tulburărilor de limbaj sunt cuprinse atât deficiențele de înțelegere și de exprimare orală, de articulare, de mimică, cât și cele de scriere și citire. Astfel, numărul însemnat al copiilor cu tulburări de limbaj și influența negativă asupra personalității și sănătății neuropsihice, constituie un motiv fundamental pentru organizarea și aplicarea măsurilor de prevenire și corectare a tulburărilor de limbaj (oral și scris).

Cu cât tulburările sunt mai grave și mai complexe, cu cât afectează într-o măsură mai mare procesul de comunicare cu cei din jur. Efectele secundare și complicațiile pe care le pot determina pot fi mai mari, afectând gândirea dar și posibilitatea dezvoltării diverselor tulburări de comportament.

Depistarea și înlăturarea tulburărilor de limbaj la copii contribuie la asigurarea bunei desfășurări a procesului de învățământ.

Studii

  • Absolvent al Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Secţia Psihopedagogie specială;
  • Licenţiată în psihopedagogie specială în 1996, Masterat in Terapia limbajului şi audiologie educaţională – UBB, Gradul didactic I;
  • Doctor în Științele Educației. Teza de doctorat Program de intervenție psihopedagogică la elevii cu deficit de atenție și hiperactivitate. Formări organizate de Fundația „Didactica” – Finnish Teacher Trainning Centre: Teaching Methods for Diverse Learners;
  • Comunicare activă pentru profesori, Tehnici de predare, Evaluarea elevilor între testare și învățare.

Acestea au fost completate cu formări recente în terapia limbajului, organizate de ASTTLR (Asociatia Specialiştilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj din România):

  • Aplicații PEAFC: Evaluarea și antrenarea fluenței în vorbire și citit/scris;
  • Mobilizare orofacială și Terapia dislexiei și disgrafiei prin metoda MEIXNER
  • Curs de perfecționare organizat de MEIXNER ALAPITVANY din Budapesta și Asociația Română pentru Copii Dislexici.

Din 2006, membră în Colegiul Psihologilor din România, cu Atestat de liberă practică, cu competenţă în psihopedagogie, treapta de specializare Principal, Autonom.